Vedhæft ikke pdf-filer eller billeder til E-kons! Vi hverken åbner eller læser dem!

 

Telefonen er åben dagligt

mandag kl. 8 -10 og kl. 14 - 15.
tirsdag kl. 8 -10 og kl. 14 - 15.
onsdag kl. 8 -10 og kl. 14 - 15.
torsdag kl. 8 -10 og kl. 14 - 15.
fredag kl. 8 - 10.

Tlf. 3841 9070

Mandag morgen er som regel travlt. Efter kl. 9 stilner det som regel lidt af, så prøv igen hvis ikke du kommer igennem og husk at online kan du bestille tider samt forny recepter.
Når du ringer, taler du primært med vort personale, lægerne har som udgangspunkt ikke telefontid.
I telefontiden har du mulighed for at bestille tid til almindelig konsultation, få prøvesvar, forny recepter mv..
Akut tid samme dag, bookes til dig samme dag efter telefonisk visitationssamtale og er kun til enkelte akut opståede problemstillinger.

Når telefonen er lukket kan vi ved akut behov for lægehjælp træffes på klinikkens akuttelefon. Nummeret oplyses på vores telefonsvarer.
Afbud modtages pr. sms på 30144239, dog senest 2 timer før konsultation. Denne mobil er KUN til afbud.
Ved akut behov for lægehjælp efter kl. 16, henvises til lægevagten på tlf. 70 15 03 00.

Vi anbefaler at du i vid udstrækning benytter dig af vores hjemmeside til at bestille tider, skrive til klinikken og forny recepter. Min læge app er også glimrende til dette.

Tak for I har valgt os som læger

Lægerne Rønning og Hansen er en samarbejdspraksis mellem Merete Hansen og Knut Rønning. Vi deler lokaler og personale, men passer hver vores egne patienter.
Ved fravær og i spidsbelastninger hjælper vi hinanden, så i den akutte konsultation, er det ikke altid ens egen læge man kommer til. Planlagte konsultationer foregår ved egen læge eller personalet.

Vi har ingen skranke

Det er derfor altid en nødvendighed med forudgående aftale, inden du møder op i klinikken.
Vi ser dig ikke, og vi giver dig ikke en tid - selvom du dukker op, med mindre der er tale om akut alvorlig sygdom uden mulighed for at ringe op på vores akuttelefon.
Vi vil gerne at, I ringer forud for fremmøde også ved alvorlig tilstand, så vi i din transporttid kan gøre et lokale klar til dig og evt finde medicin og remedier så vi hurtigt kan behandle din skade.
Ved meget alvorlige tilstande herunder mistanke om blodprop i hjertet eller hovedet - brug da 112 der hvor du er.

Medicin

Vi fornyer ikke recepter på vanedannende medicin pr. Telefon. Grundet lovgivning på området, samt for din sikkerhed, vil det kræve fremmøde at forny visse lægemidler.
Recepter på medicin udskrevet via sygehusafdeling, ambulatorium eller speciallæge skal fornyes via pågældende afdeling, hvis det stadig er dem, der kontrollerer dig. Dette gælder også palliativt team.
Hvis du skal opereres eller er opereret, er det den behandlende afdeling, der skal lave recepter og smerteplan.
Dette kan være nyt for nogen, men disse aftaler og regler har været gældende i de sidste 10 år i sundhedsvæsenet -således siden dag 1 i vores praksis.

Mange måder hos os kan være nye for dig og du synes måske det bliver mere besværligt. Der ligger faglige overvejelser og i øvrigt også ofte lovgivningsmæssig regler bag ting, som enkelte patienter måtte se som en forhindring.
Vi gør os umage med altid at bruge den faglige korrekte behandling og vi følger med i nyudvikling for at sikre din sundhed. I samarbejde med dig og evt dine pårørende taler vi om de tilgængelige løsninger på dit helbredsmæssige problem.