Vedhæft ikke pdf-filer eller billeder til E-kons! Vi hverken åbner eller læser dem!

 

Opråb fra lægerne Rønning Hansen

Nye patienter fra Vestervig pr. 1.12 bedes ringe til Vestervig lægehus med det samme og forlange jeres journaler overført til os inden Ove Petersen lukker ned.
Vi har netop fået besked fra regionen om, at Ove har tænkt sig at bruge sin ret til at overføre jeres journal til embedslæge institutionen pr. 4.12 istedet for at hjælpe jer med at vi har jeres journal oplysninger tilgængelige.

Vi har bedt ham om at overføre jeres oplysninger nu, hvor vi har fået besked fra Borgerservice om hvem som har valgt os, men han har ikke ønsket at gøre det nemt at overtage jeres journal.
Det eneste han skal gøre er at trykke på en knap i sit journalsystem, så får vi jeres journal også skarpt på skæringsdatoen d. 1.12.23

Husk ekons og booke tiden på nettet som et alternativ til at ringe

Vi sætter stor pris på at man kontrollerer om man i forvejen har recept, inden man ringer for at bestille en recept !
På web kan det ses på sundhed.dk 
På din telefon kan du bla. bruge følgende apps:
Apoteket:

Find appen 'apoteket' i AppStore
Find appen 'apoteket' i Google Play

Medicinkortet:

Find appen Medicinkortet i AppStore
Find appen Medicinkortet i Google Play

Personale:

 

Velkommen til nye patienter pr.1.12.23.

Tak for I har valgt os som læger

 

Lægerne Rønning og Hansen er en samarbejdspraksis mellem Merete Hansen og Knut Rønning. Vi deler lokaler og personale, men passer hver vores egne patienter.

Ved fravær og i spidsbelastninger hjælper vi hinanden, så i den akutte konsultation, er det ikke altid ens egen læge man kommer til. Planlagte konsultationer foregår ved egen læge eller personalet.

Vi har ingen skranke 

Det er derfor altid en nødvendighed med forudgående aftale, inden du møder op i klinikken. 

Vi ser dig ikke, og vi giver dig ikke en tid - selvom du dukker op, med mindre der er tale om akut alvorlig sygdom uden mulighed for at ringe op på vores akuttelefon.

Vi vil gerne at, I ringer forud for fremmøde også ved alvorlig tilstand, så vi i din transporttid kan gøre et lokale klar til dig og evt finde medicin og remedier så vi hurtigt kan behandle din skade.

Ved meget alvorlige tilstande herunder mistanke om blodprop i hjertet eller hovedet - brug da 112 der hvor du er.

 

Telefonen er åben dagligt

Mandag til torsdag: kl. 8 -10 og kl. 14 - 15. 
Fredag: kl. 8 - 10.

Mandag morgen er som regel travlt. Efter kl. 9 stilner det som regel lidt af, så prøv igen hvis ikke du kommer igennem og husk at online kan du bestille tider samt forny recepter.
Når du ringer, taler du primært med vort personale, lægerne har som udgangspunkt ikke telefontid.
I telefontiden har du  mulighed for at bestille tid til almindelig konsultation, få prøvesvar, forny recepter mv..

Akut tid samme dag, bookes til dig samme dag efter telefonisk visitationssamtale og er kun til enkelte akut opståede problemstillinger.

Når telefonen er lukket kan vi ved akut behov for lægehjælp træffes på klinikkens akuttelefon. Nummeret oplyses på vores telefonsvarer. 

Afbud modtages pr. sms på 30144239, dog senest 2 timer før konsultation. Denne mobil er KUN til afbud.

Efter kl. 16, brug da lægevagten på 70150300

Vi anbefaler dog at du i vid udstrækning benytter dig af vores hjemmeside til at bestille tider, skrive til klinikken og forny recepter.  Min læge app er også glimrende til dette. 

 

Medicin

Vi fornyer ikke recepter på vanedannende medicin pr. Telefon. Grundet lovgivning på området, samt for din sikkerhed, vil det kræve fremmøde at forny visse lægemidler. 

Recepter på medicin udskrevet via sygehusafdeling, ambulatorium eller speciallæge skal fornyes via pågældende afdeling, hvis det stadig er dem, der kontrollerer dig. 

Dette gælder også palliativt team.  

Hvis du skal opereres eller er opereret, er det den behandlende afdeling, der skal lave recepter og smerteplan.

Dette kan være nyt for nogen, men disse aftaler og regler har været gældende i de sidste 10 år i sundhedsvæsenet -således siden dag 1 i vores praksis.

Mange måder hos os kan være nye for dig og du synes måske det bliver mere besværligt.

Der ligger faglige overvejelser og i øvrigt også ofte  lovgivningsmæssig regler bag ting, som enkelte patienter måtte se som en forhindring.

Vi gør os umage med  altid at bruge den faglige korrekte behandling og vi følger med i nyudvikling for at sikre din sundhed. I samarbejde med dig og evt dine pårørende taler vi om de tilgængelige  løsninger  på dit helbredsmæssige problem.

Vi ændrer ikke vores metoder, da de har fungeret udmærket i  snart 10 år.