HELBREDSKRAV TIL KØREKORT

Helbredskrav til kørekort:

Disse præparater er ikke forenelig med kørsel:
Alprazolam, Alprox, Apozepam, Bromam, Diazepam, Hexalid, Klopoxid, Lorazepam, Nitrazepam, Risolid, Rivotril, Stesolid, Tafil, Temesta.

Kørekort  (alle kategorier) bør normalt ikke udstedes ved samtidig brug af stærkt smertestillende medicin i fast dosering og benzodiazepin lignende midler.